Naziv tvrtke:
Auto Hrvatska Automobili d.o.o. Pod. Karlovac
Sjedište tvrtke:
Zagrebačka 15/F
47000 Karlovac
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 47 658030
Fax:
+385 47 642714
E-mail:
Matični broj:
080263131
Sudski registar:
OIB:
23035642859
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: