Naziv tvrtke:
Auto Hrvatska Automobili d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Zagrebačka 15/F
HR-47000 Karlovac
Pravna forma:
Telefon:
+385 (0) 47 609-607
Fax:
+385 (0) 47 642-714
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
23035642859
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: